Blog

Historie křížovky – 87 Luštitelnost křížovkových úloh – tajenka

Optimální podoba úloh pro širokou luštitelskou veřejnost


Historie křížovky – 86 Luštitelnost křížovkových úloh – směr vpisování

Optimální podoba úloh pro širokou luštitelskou veřejnost


Historie křížovky – 85 Luštitelnost křížovkových úloh – křižování

Optimální podoba úloh pro širokou luštitelskou veřejnost


Historie křížovky – 84 Luštitelnost křížovkových úloh – obrazec

Optimální podoba úloh pro širokou luštitelskou veřejnost


Historie křížovky – 83 Luštitelnost křížovkových úloh – legenda

Optimální podoba úloh pro širokou luštitelskou veřejnost


Historie křížovky – 82 Luštitelnost křížovkových úloh – vpisované výrazy

Optimální podoba úloh pro širokou luštitelskou veřejnost


Historie křížovky – 81 Kvalita křížovkových úloh

Úzká souvislost s luštitelností


Historie křížovky – 80 Směr vpisování – odrazový a speciální (uzavřený obrazec ap.)

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky – 79 Směr vpisování - spirálovitý a vlnkovitý

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky – 78 Směr vpisování – šikmý a úhlopříčný

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky – 77 Směr vpisování – kruhovitý a obloukovitý

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky – 76 Směr vpisování – řetízkovitý a meandrovitý

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky – 75 Směr vpisování – paprskovitý

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky – 74 Směr vpisování – buňkovitý

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky – 73 Skládání křížovkových prvků

Stavební kameny pro sestavení křížovkové úlohy


Historie křížovky – 72 Zásady pro tvorbu vícesměrky

Varianta doplňovačky – každý směr vpisování využívá oba smysly zápisu


Historie křížovky – 71 Směr vpisování – čtyři a více směrů

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky – 70 Směr vpisování – tři směry

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky – 69 Směr vpisování – dva směry

Historie křížovky – 69 Směr vpisování – dva směry


Historie křížovky – 68 Směr vpisování – jeden směr

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky – 67 Zájmové kroužky

Základna pro rozvoj naší duševní zábavy


Historie křížovky – 66 Vývoj křížovkaření v čase

Vliv hádanky na křížovku


Historie křížovky – 65 Nový pohled na křížovkové úlohy

V popisu není uplatněna ekonomická stránka


Historie křížovky – 64 Stránka ekonomická a volnočasová

Historie křížovky – 64 Stránka ekonomická a volnočasová


Historie křížovky – 63 Slovní zásoba křížovkáře

Použitelná slova pro autora (vpisované výrazy)


Historie křížovky – 62 Vpisované výrazy – výrazy nespisovné

Hranice spisovnosti a nespisovnosti


Historie křížovky – 61 Vpisované výrazy – výrazy z různých oborů

Architektura, strojírenství, hudba aj.


Historie křížovky – 60 Vpisované výrazy - výrazy z rostlinné říše

Odborné (latinské) názvy


Historie křížovky – 59 Vpisované výrazy - výrazy z živočišné říše

Odborné (latinské) názvy


Historie křížovky – 58 Vpisované výrazy – obtížnost a dostupnost

Pohled autora a luštitele


Historie křížovky – 57 Vpisované výrazy – věcná správnost

Výkladové slovníky a encyklopedie


Historie křížovky – 56 Vpisované výrazy – jazyková správnost

Vývoj spisovného jazyka


Historie křížovky – 55 Vpisované výrazy – prameny v čase

Jazyková a věcná správnost (historie)


Historie křížovky – 54 Vpisované výrazy

Výraz musí být vždy autorem doložitelný


Historie křížovky – 53 Smysl vpisování

Každý směr vpisování má vždy dvě možnosti (smysly) zápisu


Historie křížovky – 52 Jak luštit křížovkové úlohy

Postup profesionálního předluštitele


Historie křížovky – 51 Síťka křížovkových úloh

Součást obrazce tvořená políčky


Historie křížovky – 50 Různá podoba zadání

Pohled různých odborných periodik


Historie křížovky – 49 Předpona POLO-

Částečné uplatnění křížovkového prvku


Historie křížovky – 48 Nová slova v češtině

Historie a vývoj naší mateřštiny


Historie křížovky – 47 Křížovka kontra hádanka

Shody a rozdíly (výrazy, křižování ap.)


Historie křížovky – 46 Třídění křížovkových úloh

Zadání (vč. nadpisu) závisí na použití příslušných křížovkových prvků

 

 


Historie křížovky – 45 Logické křížovkové úlohy

Při luštění je důležité uplatnit logické myšlení


Historie křížovky – 44 Výplňkové křížovkové úlohy

Vpisované výrazy jsou přímo dány (ne obepsány)


Historie křížovky – 43 Křížovkářská maturita

Křížovky pro náročné luštitele


Historie křížovky – 42 První třídění křížovek

Historie od roku 1954

 


Historie křížovky – 41 Obtížnost křížovkových úloh

Vše závisí na tom, komu je úloha určena


Historie křížovky – 40 Zadání křížovkové úlohy

Součásti zadání – nadpis, legenda a obrazec


Historie křížovky – 39 Směr vpisování ve vícesměrce

V každém směru vpisování se využívají vždy oba smysly zápisu


Historie křížovky – 38 Střídání křížovkových prvků – kombinace různých prvků

Ze zadání (nadpis, legenda a obrazec) jsou zřejmé použité prvky


Historie křížovky – 37 Střídání křížovkových prvků – typ legen

Typ použité legendy je zřejmý z podoby otištěné úlohy


Historie křížovky – 36 Střídání křížovkových prvků – směry vpisování

Použitý směr vpisování tvoří vždy pojmenování odstavce legendy


Historie křížovky - 35 Střídání křížovkových prvků - políčka

Typ použitého políčka je vždy zřejmý z otištěného obrazce


Historie křížovky - 34 Střídání křížovkových prvků - vpisované znaky

Druh vpisovaného znaku či střídání je zpravidla vždy součástí nadpisu


Historie křížovky - 33 Ornamentovka

Křížovková úloha, ve které je uplatněno řetězové křižování


Historie křížovky - 32 Směr vpisování - lomený

Především síťovka aj.


Historie křížovky - 31 Doplňovačky složené z lišt

Především rámcovka, hřebenovka a kris-kros


Historie křížovky - 30 Pomůcky v křížovkových úlohách

Regulace obtížnosti předkládané úlohy


Historie křížovky - 29 (Polo)výplňkové křížovkové úlohy

Logické úlohy (nevyžadující konkrétní vědomosti - přechod z výrazu legendového na vpisovaný)


Historie křížovky - 28 Internetová jazyková příručka

Zajímavosti pro křížovkáře (jazyková správnost)


Historie křížovky - 27 Akademický slovník současné češtiny

Zajímavosti pro křížovkáře (jazyková a věcná správnost)


Historie křížovky - 26 Střídání křížovkových prvků

Střídání vpisovaných znaků, směrů vpisování, typů políček, legend ap.


Historie křížovky - 25 Mateřština versus křížovkáři

Český jazyk - nedílná součást „křížovkaření“


Historie křížovky - 24 Luštění „speciálních“ polodokreslových křížovek

Polodokreslové křížovky pro náročné luštitele


Historie křížovky - 23 Historie vícesměrky

Hádanková a křížovková podoba vícesměrky


Historie křížovky - 22 Historie doplňovačky

Pramatka křížovkových úloh (neúplné křižování)


Historie křížovky - 21 Historie vzniku křížovkářské normy pro tvorbu

Vývoj pravidel pro tvorbu a hodnocení křížovkových úloh


Historie křížovky - 20 Nadpis křížovkové úlohy

Součásti zadání křížovkové úlohy – nadpis, legenda, obrazec 

Základní prvky pro nadpis - použitý vpisovaný znak a typ křižování


Historie křížovky - 19 Tajenka křížovkových úloh

Základní prvek každé křížovkové úlohy - úloha bez tajenky je jako studánka bez vody


Historie křížovky - 18 Hádanková legenda (Antonín Ropek)

Legenda využívající slovní hádanku (náznak a jádro)

 


Historie křížovky - 17 Legenda křížovkových úloh

Součásti zadání křížovkové úlohy – nadpis, legenda, obrazec

Pojmenování odstavce legendy je vždy odvozeno od směru vpisování


Historie křížovky - 16 Křižování skupinové

Paprskovité vpisování výrazů s využitím „středového políčka“


Historie křížovky - 15 Křižování řetězové

Křížovkářský prvek úzce související s rozdělovací značkou a se směrem vpisování


Historie křížovky - 14 Křižování vpisovaných výrazů

Základní prvek každé křížovkové úlohy


Historie křížovky - 13 Obrazec křížovkové úlohy

Součásti zadání křížovkové úlohy – nadpis, legenda, obrazec

Základní stavební kameny - políčko odvozené od síťky a rozdělovací značka


Historie křížovky - 12 Rozdělovací značka

Příklady rozdělovací značky - jeden z prvků obrazce


Historie křížovky - 11 Políčko

Základní stavební prvek obrazce (úzce souvisí se směrem vpisování a se síťkou)


Historie křížovky - 10 Směr vpisování

Základ pro pojmenování jednotlivých odstavců legendy

Každý směr vpisování má vždy dva smysly (možnosti) zápisu

 


Historie křížovky - 09 Vpisovaný znak

Písmeno - základní stavební kámen každého vpisovaného znaku, následně celého výrazu


Historie křížovky - 08 Výrazy v křížovkových úlohách (jiné prameny)

Další prameny pro vpisované výrazy


Historie křížovky - 06 Výrazy v křížovkových úlohách - normativní jazykové příručky (NJP; SSJČ)

Ústav pro jazyk český (ÚJČ) - kodifikační autorita a regulátor spisovné češtiny


Historie křížovky - 05 Výrazy v křížovkových úlohách (obecně)

Pravidla a prameny pro výrazy


Historie křížovky - 04 Tvorba křížovkových úloh

Skládačka z jednotlivých křížovkových prvků

 


Historie křížovky - 03 Odborná terminologie (názvosloví)

Odborné křížovkářské pojmy (včetně minislovníčku) 


Historie křížovky - 02 Křížovkářské zásady pro autory a luštitele

Stručná pravidla pro tvorbu křížovkových úloh


Historie křížovky - 01 Úvod (rejstřík, řešení úloh v pdf, zkratky používané na webu)

Retrospektivní pohled do vývoje české křížovky