Blog

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy

Podobně jako je písmeno základním stavebním kamenem pro sestavení vpisovaného znaku (článek 9)a následně vpisovaného výrazu, je políčko (článek 11)základním stavebním kamenem pro sestavení obrazce (článek 13), který úzce souvisí se směrem vpisování (článek 10)a typem křižování (úplné či neúplné, článek 14). Každý směr vpisování má dvě možnosti – smysly zápisu (například pro vodorovný směr zleva vpravo a zprava vlevo, článek 53, pdf 7/3). Vícesměrky využívají vždy oba smysly zápisu. Pro nový pohled na křížovkové úlohy je zásadní, že od použitého směru vpisování je vždy odvozeno i pojmenování příslušného odstavce legendy. Jistě není nutné zdůrazňovat, že s tím souvisí i jednoznačně a srozumitelně očíslovaný obrazec. Odpadnou pak kdysi zavedené křížovkové odrůdy.

Jako první byl využit směr vodorovný pro doplňovačku, která spatřila světlo světa již koncem 19. století (článek 22, pdf 9). Potočením obrazce o 90° (pdf 9/1) přejdeme na směr svislý.

Příklady možných směru vpisování (autor může k sestavení úlohy využít i oba smysly zápisu, výsledkem je pak doplňovačka či křížovka – podle použitého typu křižování):

Vodorovný - (pdf 1/5; 4; 7/3; 9; 51/1)

Svislý – (pdf 7/1; 46/5; 51/1; 65/1 až 3), pootočením obrazce o 45° přejdeme na šikmý směr vpisování

Řetízkovitý – (pdf 7/2; 44/1, 2)

Meandrovitý – (pdf 61/1; 63/4, 5)

Spirálovitý – (pdf 7/4; 10/2, 3; 34; 57/1)

Buňkovitý (kruhovitý kolem středového políčka)– (pdf 22/1, 2, 4; 49;  63/3; 65/5)

Paprskovitý – charakteristický směr vpisování pro skupinové křižování (pdf 1/6; 8; 27/2; 28/2; 62/4); stočení obrazce do kruhu (pdf 7/1)

Odrazový – charakteristický směr vpisování pro řetězové křižování (u obrysových a rozdělovacích linek je uzlové políčko, pdf 44/4)

Autor může využít pro tvorbu i další jen jeden směr vpisování - šikmý, kruhovitý, obloukovitý, vlnkovitý, úhlopříčný, sestupný, speciální aj. Výsledkem mohou být různé podoby obrazce, ve kterých jsou využity různé typy síťek, jejich pootočení apod. I tyto případy budou postupně uvedeny v rubrice ke stažení v pdf.

Zpět na přehled článků