Ke stažení

00.pdf - Úvodní slovo
01.pdf - Políčko a rozdělovací značka
02.pdf - Vybíračka (druh pomůcky)
03.pdf - Historie vícesměrky
04.pdf - Hádankářská legenda
05.pdf - Číselná legenda
06.pdf - Vpisovaný znak - písmeno
07.pdf - Směr vpisování - jeden směr
08.pdf - Skupinové křižování
09.pdf - Historie doplňovačky
10.pdf - Vícesměrka - jeden směr vpisování
11.pdf - Vícesměrka - lomený směr vpisování
12.pdf - Tvorba křížovkových úloh - skládačka z prvků
13.pdf - Křižování řetězové
14.pdf - Směr vpisování - dva směry
15.pdf - Směr vpisování - tři směry
16.pdf - Vícesměrka - dva směry vpisování
17.pdf - Vícesměrka - tři směry vpisování
18.pdf - Obrazec - figurálnost - HK věže
19.pdf - Směr vpisování - obloukovitý
20.pdf - Střídání křížovkových prvků
21.pdf - Křížovkové úlohy bez rozdělovacích značek
22.pdf - Směr vpisování - buňkovitý
23.pdf - Doplňovačky složené z lišt
24.pdf - Směr vpisování - lomený
25.pdf - Předpona POLO-
26.pdf - Vpisovaný znak - slabika
27.pdf - Střídání křížovkových prvků - vpisovaný znak
28.pdf - Střídání křížovkových prvků - políčko
29.pdf - Střídání křížovkových prvků - směr vpisování
30.pdf - Střídání křížovkových prvků - typ legendy
31.pdf - Střídání křížovkových prvků - kombinace různých prvků
32.pdf - Obrazec - figurálnost 1
33.pdf - Obtížnost křížovkových úloh
34.pdf - Historie ornamentovky
35.pdf - Historie řetězového křižování
36.pdf - Křížovkové úlohy
37.pdf - Výplňkové křížovkové úlohy
38.pdf - Tajenka (neskrytá)
39.pdf - Křížovkové úlohy s uplatněním logiky
40.pdf - Vpisovaný znak - shluk
41.pdf - Vpisovaný znak - slovo
42.pdf - Vpisovaný znak - výraz (slovo rozšířené o značky a zkratky)
43.pdf - Vpisovaný znak - obrázkový znak
44.pdf - Zadání - křižování řetězové
45.pdf - Zadání - předpona POLO-
46.pdf - Zadání - obrazec (síťka)
47.pdf - Zadání - obrazec (rozdělovací značky)
48.pdf - Zadání - obrazec (obrys)
49.pdf - Zadání - obrazec (směr vpisování - buňkovitý)
50.pdf - Obrazec - polodokreslová křížovka (obrys)
51.pdf - Novinky - křižování řetězové
52.pdf - Polodokreslovky - sdružená obrázková legenda
53.pdf - Polodokreslovky - výplňková legenda
54.pdf - Polodokreslovky - šikmé křížovky
55.pdf - Polodokreslovky - číslovaná legenda
56.pdf - Novinky - směr vpisování
57.pdf - Legenda jednoslovná
58.pdf - Legenda sdružená
59.pdf - Legenda zpřeházená
60.pdf - Legenda cizojazyčná
61.pdf - Legenda číselná
62.pdf - Legenda vepsaná
63.pdf - Políčko základní
64.pdf - Políčko mozaikové
65.pdf - Políčko vícenásobné
66.pdf - Políčko volné
67.pdf - Políčko středové
68.pdf - Tajenka skrytá
69.pdf - Pomůcka (nadlehčení křížovkového prvku)
70.pdf - Jak luštit křížovkové úlohy
71.pdf - Novinky - směr vpisování buňkovitý
72.pdf - Směr vpisování - spirálovitý
73.pdf - Směr vpisování - řetízkovitý a meandrovitý
74.pdf - Směr vpisování - úhlopříčný
75.pdf - Doplňovačka - vpisovaný znak
76.pdf - Doplňovačka - křižování skupinové
77.pdf - Doplňovačka - křižování řetězové
78.pdf - Doplňovačka - legenda hádanková
79.pdf - Doplňovačka - legenda obrázková
80.pdf - Doplňovačka - políčko základní
81.pdf - Doplňovačka - políčko středové
82.pdf - Doplňovačka - políčko volné
83.pdf - Doplňovačka - políčko vícenásobné
84.pdf - Doplňovačka - směr vpisování
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00-84.pdf - Komplet 00 - 84