Blog

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy

Podobně jako je písmeno základním stavebním kamenem pro sestavení vpisovaného znaku (článek 9) a následně vpisovaného výrazu, je políčko (článek 11) základním stavebním kamenem pro sestavení obrazce (článek 13), který úzce souvisí se směrem vpisování (článek 10) a typem křižování (úplné či neúplné, článek 14). Každý směr vpisování má dvě možnosti – smysly zápisu (například pro vodorovný směr zleva vpravo a zprava vlevo, článek 53, pdf 7/3). Vícesměrky využívají vždy oba smysly zápisu. Pro nový pohled na křížovkové úlohy je zásadní, že od použitého směru vpisování je vždy odvozeno i pojmenování příslušného odstavce legendy. Jistě není nutné zdůrazňovat, že s tím souvisí i jednoznačně a srozumitelně očíslovaný obrazec. Odpadnou pak kdysi zavedené křížovkové odrůdy.

 

Spirálovitý směr vpisování je známý od roku 1957 (pdf 34, tato úloha byla tehdy pojmenována jako „ornamentovka“). Tento směr vpisování lze uplatnit v různé síťce (čtyřúhelníkové, trojúhelníkové, šestiúhelníkové) a jednotlivá políčka jsou vlastně volná – mohou mít libovolný tvar. Další příklady: pdf 7/4; 10/2, 3; 40/5; 56/4, 5; 72.

 

Vlnkovitý směr registrujeme až v novelizované směrnici pro tvorbu křížovek z roku 1994. Jedná se o kombinaci různých směrů vpisování s využitím konkrétní síťky:

Křížovková odrůda „vlnkovka“ využívá čtyřúhelníkovou síťku se dvěma směry vpisování s využitím mozaikového políčka – vlnkovitě a vodorovně (či svisle). 

Další příklady: pdf 10/1; 16/2; 17/3; 26/2; 56/6 – jen jiná grafická podoba obrazce, vodorovný směr nemusí být vlnkovitý.

Křížovková odrůda „stupňovka“ je charakterická pro síťku kosodélníkovou (tzv. „schodišťová“ síťka). Vedle vlnkovitého směru jsou využity ještě dva sestupné směry (pdf 17/4; 26/2).

Pro jednoznačnost zápisu vpisovaných výrazů byly zavedeny v zadání úlohy tzv. schematické značky, a to především pro křížovkové úlohy se skupinovým křižováním (pdf 8) a vícesměrky (pdf 11; 17) – zkracují se tím často dlouhé nadpisy jednotlivých směrů vpisování. Jednoznačný zápis se dále zvýrazňuje čárkovanou čarou v obrazci, a to se netýká jen lomeného směru (nejen tedy síťovky). Rovněž u buňkovitého směru je lomená čára v obrazci nejlepším způsobem, jak luštiteli v zadání sdělit jednoznačný zápis. V pdf 71/3 je jedno políčko k zápisu vpisovaného výrazu využito dvakrát. V úloze pdf 71/4 jsou k zápisu jednoho výrazu využity dvě středová políčka.

Zpět na přehled článků