Blog

Částečné uplatnění křížovkového prvku

Poslední zápis do článku 1. 4. 2021

 

Historie nově zavedeného „odborného“ termínu POLO- sahá do roku 1963. Tehdy se začala střídat políčka mozaiková s políčky čtyřúhelníkovými – taková křížovka pak měla nadpis STŘÍDAVĚ MOZAIKOVÁ. A až později se dospělo k termínu POLOMOZAIKOVÁ. Totiž v roce 1972 byla zveřejněna úloha s nadpisem - HLÁSKOVÁ POLODOKRESLOVKA (pdf 47/1), ve které se začala v nadpisu používat předpona POLO- (úkolem luštitele bylo doplnění chybějících rozdělovacích linek).

Před sametovou revolucí byla tato předpona již využita i v souvislosti s inovacemi. To mělo údajně zaznít od jednoho politika: „S inovací polovodičů bych počkal, až jak to dopadne s celovodiči…“

Obecně lze říci, že využívání předpony POLO- je v případě, kdy není příslušný křížovkový prvek uplatněn stoprocentně. Týká se to především obrazce, křižování a legendy – vše úzce souvisí s nadpisem a pojmenováním příslušného odstavce legendy. Uvádění předpony POLO- v zadání (nadpis, pojmenování odstavce legendy) křížovkové úlohy musí mít své opodstatnění. Zásadně se neuvádí v případech, kdy je to z podoby předkládané úlohy zřejmé. To se týká především obrazce ale někdy i legendy.  

 

Předponu POLO- používáme v zadání (v nadpisu či pojmenování odstavce legendy) vždy, když je v úloze předkládán neúplný obrazec, je uplatněno částečně řetězové křižování či když jsou některé vpisované výrazy přímo dány (ne tedy obepsány – výplňkové výrazy, uváděné velkou abecedou):

Předpona POLO- se pojí jen s adjektivy „řetězová“, „výplňková“ a „dokreslová“ („mozaiková“, a to v případě, že je nutné v síťce doplnit mozaikové linky).

 

1. Polodokreslová úloha – předkládá se neúplný obrazec (obrys, rozdělovací značky, síťka)

Není-li předložen úplný obrazec (chybí-li třeba i jediná linka obrysu, jedna rozdělovací značka či jedna slabá linka síťky – zpravidla mozaiková), uvádí se předpona POLO- vždy.

Před zavedením předpony POLO- se využíval od 50. let minulého století jen termín „dokreslovka“.  

Křížovkáři tento termín využívají především pro korespondenční soutěže a přebory, kde luštitel využívá čtverečkovaný papír (dokonce s většími čtverečky – 1 x 1 cm, vyloučena není samozřejmě i síťka trojúhelníková aj.). Dokreslovky nejsou předmětem mého zájmu – týkají se velmi úzkého okruhu luštitelů.

Obrys:  

Písmenná polodokreslová křížovka (nutno doplnit rozdělovací políčka a obrys, pdf 45/3).

Písmenná polodokreslová křížovková úloha (nutno doplnit zbývající obrys, pdf 48/4).

 

Rozdělovací značka:

Písmenná polodokreslová křížovka (nutno doplnit zbývající rozdělovací linky, pdf 18).

Střídavá polodokreslová křížovka (nutno doplnit zbývající rozdělovací linky, pdf 32).

Střídavá polodokreslová křížovka (nutno doplnit rozdělovací linky, pdf 20/1; 25/3).

Shluková křížovková úloha (doplňovačky + polodokreslová křížovka – nutno doplnit rozdělovací linky, pdf 36/1).

Písmenná polomozaiková polodokreslová křížovka (podnadpis - doplněné rozdělovací linky tvoří heslo křížovky, pdf 38/1).

Písmenná polořetězová polodokreslová křížovka (nutno doplnit uzlová políčka, která skrývají heslo křížovky, pdf 47/2).  

 

Síťka (políčko):

Písmenná mozaiková polodokreslová křížovka (nutno doplnit zbývající obrys a mozaikové linky v síťce, pdf 48/1).

Kdyby byla v úloze i čtyřúhelníková políčka, změnil by se nadpis - písmenná polomozaiková polodokreslová křížovka, „mozaiková“ je v nadpisu oprávněně, protože se luštiteli předkládá neúplná síťka.

 

Součást obrazce:

 Osmipísmenná výplňková polodokreslová doplňovačka (nutno doplnit začátky vpisování – praporky se šipkou, pdf 49/4).

 

2. Polořetězové křižování

Když do řetězového křižování nejsou zapojeny všechny vpisované výrazy, uvádí se předpona POLO- (v nadpisu či pojmenování odstavce legendy) vždy.

Písmenná polořetězová křížovka (zde tvoří uzlové políčko heslo - ve vodorovném směru jsou do řetězení zapojena dvě písmena,  pdf 13/4).

Shluková polořetězová křížovka (pdf 35/3 a 4).

 

3. Polovýplňková legenda

Týká se to případů, kdy jsou některé vpisované výrazy obepsány (mají tudíž legendu) a některé jsou přímo dány (neobepsány – výrazy pro výplňku). Křížovkářský termín „výplňka“ je starý mnoho desítek let, ale v jazykových pramenech ho nenajdeme. Od začátku 20. století se ale některé křížovkářské termíny do jazykových pramenů dostaly. Např. doplňovačka (vedle doplňka), šaráda, rébus, přesmyčka, záměnka aj.

Pětipísmenná polořetězová polovýplňková křížovka (pdf 31/2).

Střídavá polovýplňková křížovka (pdf 31/3).   

 

Příklady, kdy předponu POLO- nepoužíváme (v některých případech by to mohlo působit až komicky; s některými těmito nesmyslnými nadpisy jsme se mohli již setkat, některé mohou třeba i přijít).

Obrazec - předpona POLO- se uvádí jen, když se předkládá neúplný obrazec:

Písmenná polomozaiková křížovka (pdf 14/2 – polomozaikování je zřejmé z otištěného obrazce, proto není v nadpisu).

 

Směr vpisování (patří do pojmenování odstavce legendy):

Písmenná pološikmá polovýplňková křížovka (pdf 14/1).

Shluková pološikmá křížovka (pdf 15/3).

Slabiková poloúhlopříčná křížovka (pdf 1/7).

Písmenná polobuňkovitá křížovka (pdf 12/4), písmenná polobuňkovitá doplňovačka (pdf 12/3).

Pětipísmenná pololomená cylindrická křížovka (pdf 12/5).

 

Křižování v křížovkových úlohách - kombinace křížovky a doplňovačky (asi by nebylo vhodné zavádět kuriózní nadpisy):

Shluková polokřížovka (pdf 36/1).

Písmenná polodoplňovačka (pdf 36/2).

 

Legenda (textová, obrázková, výplňková):

Písmenná hádanková poloobrázková křížovka - „poloobrázková“ je v nadpisu evidentně navíc (je to zřejmé z otištěné podoby, pdf 4), „výplňková“ se v nadpisu či pojmenování odstavce legendy uvádí vždy (i když se ustálilo uvádění výplňkových výrazů v legendě velkou abecedou, všechny legendové výrazy mohou být totiž v příslušném odstavci legendy jednoslovné).    

Zpět na přehled článků