Blog

Typ použité legendy je zřejmý z podoby otištěné úlohy

Poslední zápis do článku 1. 3. 2021

 

Jak je jistě z článků 34, 35 a 36 zřejmé, probíhá střídání vždy v rámci jen jednoho křížovkového prvku:

Článek 34 – střídání různých vpisovaných znaků (základním kamenem pro všechny vpisované znaky je PÍSMENO).

Článek 35 – střídání různých typů políček (základní – vychází z použité síťky, mozaikové - vznikne půlením základního políčka jednou z úhlopříček „obecného čtyřúhelníku“, další políčka: vícenásobná, atypická, volná, středová, uzlová).

Článek 36 – střídání různých směrů vpisování.

 

Článek 17 uvádí především z důvodu popisu či třídění dvě skupiny legend:

Podle obepisu - textová, obrázková a výplňková.

Podle seskupování a řazení – „běžná“ (každý použitý směr vpisování tvoří pojmenování příslušného odstavce legendy a každý legendový výraz je zařazen do odpovídajícího očíslovaného řádku, sloupce, buňky, středového políčka apod., vepsaná, sdružená, zpřeházená, číslovaná, hádanková aj.

 

Střídání může nastat v rámci jedné skupiny (podle obepisu), například vodorovně obrázková a svisle výplňková či podle seskupování a řazení, například vodorovně sdružená a svisle hádanková.

Střídat lze samozřejmě v rámci obou skupin, například vodorovně obrázková a svisle zpřeházená (textová) aj.

 

Různé typy legend (článek 17) lze libovolně střídat (pdf 30). 

Příklady střídání různých typů legend:

Textová + obrázková – pdf 4; 15/4; 20/2

Textová (obepisy) + výplňková (přímo uvedené vpisované výrazy) – pdf 14/1; 19/2; 22/3; 25/1; 30/2, nejčastěji otiskovaná kombinace

Obrázková + sdružená – pdf 30/1

Obrázková + textová (protivková) – pdf 30/3

 

Vyjmenovávat různé možnosti střídání tohoto křížovkového prvku (podobně jako dalších – vpisovaný znak, políčko, směr vpisování) není možné. Myslím, že nápady autorů jsou zde nevyčerpatelné. Některé možnosti jsou uvedeny v některých článcích, další pak v pdf k vlastnímu luštění.

 

 

 

 

Zpět na přehled článků