Blog

Základna pro rozvoj naší dušení zábavy

Historie zájmových kroužků je stará přes sto let. Zpočátku to byli pouze hádankáři, kteří se takto sdružovali. Mezi nejstarší kroužky patří „Staré hnízdo“ a „Podskaláci“ v Praze. Tyto kroužky byly zakládány i v dalších městech – jejich název byl často odvozen od místa vzniku. Například v Brně to byli „Kabrňáci“, v Ostravě „Ostraváci“, v Hradci Králové „Hradečtí votroci“, v Plzni „Plzeňáci zez Plzně“ aj.

Po začátku vydávání měsíčníku Hádanka a křížovka (HaK) v roce 1949 byly jednotlivé kroužky pod patronací Redakčního sboru, po založení svazu v roce 1968 to pak byl SČHAK. Hlavní náplní pravidelných schůzek je luštění hádanek a křížovek, popřípadě různých kvízů. Později zařadily do svého programu některé kroužky i logické úlohy. Materiály k luštění zajišťují někteří členové kroužku, kteří nejsou jenom luštiteli, ale i autory.

Řešitelské soutěže neprobíhají jen v kroužcích, ale konají se i řešitelské přebory v různých městech, které jsou přístupné všem zájemcům v luštění křížovek a hádanek. Soutěže (jednotlivců i kroužků) se konají od 50. let minulého století do současnosti, a to pod patronací svazu. Kritériem pro hodnocení (určení pořadí řešitelů) je správnost řešení a dále pak je rozhodující dosažený čas. Nutno zde poznamenat, že luštitel nemůže používat žádné luštitelské pomůcky (v korespondenčních soutěžích je na zadaný úkol vypsán zpravidla jeden měsíc a samozřejmě pro luštění je možno využívat různé pomůcky bez omezení). „Zlatá éra“ kroužkové činnosti nastala po založení svazu, a to zhruba od roku 1971. To mohla být postavena dokonce dvě soutěžní družstva (především silné či „domácí“ kroužky). Jedno družstvo mohlo čítat maximálně 8 členů. Toto je po sametové revoluci nenávratně pryč. Nyní se spíše méně početné kroužky spojují, aby vytvořily „bojeschopné“ družstvo.

Zájmové kroužky jsou samozřejmě, vedle řešitelských soutěží, jakousi svazovou základnou pro veškerou jeho činnost (autorské soutěže, obsazení jednotlivých komisí atd.).

Nová doba přináší další aktivity, ale opravdového milovníka otazníku nic neodradí. Luštění křížovek, hádanek a různých logických úloh je bezesporu nepromarněný čas…

Zpět na přehled článků