Blog

Historie křížovky – 64 Stránka ekonomická a volnočasová

Každá lidská činnost má stránku ekonomickou (hmotné zajištění) a volnočasovou (vyplňování volného času různými koníčky po práci). Je nepochybné, že jsou v praktickém životě uplatněny oba tyto pohledy. Vydavatel křížovek tím řeší svoje hmotné zajištění, volnočasový luštitel pak smysluplně vyplňuje svůj volný čas. Ekonomická stránka (honba za výdělkem) vždy ovlivňuje každé lidské počínání, tedy i křížovkáře. Vše dokresluje nedávný rozhovor jednoho podnikatele v rozhlase, který reagoval na otázku: proč to všechno činí, takto: „Nedělám to pro peníze, ale abych to někam posunul.“  Myšlený zde byl stálý pokrok v jisté lidské činnosti.

S ekonomickým pohledem na věc se setkávají všichni (i vydavatelé křížovek). Byznys ovlivňuje samozřejmě i naši mateřštinu.

Vývoj křížovkářské tvorby a naší mateřštiny pouze mapuji – sledována je jejich podoba v čase. Moje působení je v současnosti především tzv. volnočasové – na webu má dvě části, autorskou (příklady k luštění v pdf) a „povídání“ o křížovkách (především články). Předmětem mého zájmu na webu není stránka ekonomická, ale jen odborná, která se týká tvorby křížovek. Nehledám „jedině tu jednu správnou podobu (pravdu)“, jak to často zaznívá na politické scéně. Pokouším se najít optimální podobu křížovkářských zásad pro autory a luštitele, která je přístupná široké luštitelské veřejnosti (článek 2).  

Co tisknou odborné křížovkářské tituly a všechny ostatní tiskoviny obsahující křížovkové úlohy, záviselo vždy výhradně na vydavateli. Mým cílem je mapování vývoje naší společné zábavy a upozornit na to, co bylo evidentně překonáno. Nejvíce neprospívá dobrému jménu křížovky trvání na tom, co bylo zavedeno před více jak 70 lety a opakovaná argumentace „my jsme tak zvyklí“.

Podkladem pro popis vývoje naší duševní zábavy slouží především časopisy HaK (později KaH a Panorama křížovek – vydavatelství Novum) včetně publikací Josefa Vinárka (článek 46) a další odborná periodika – Křížovka (Casa); Sfinga; Luští celá rodina a Kros (brněnská Kira); Křen a Luštěnka (královéhradecké vydavatelství).

Křížovkové úlohy nalezneme i v dalších tiskovinách, kde se uplatňuje více komercializace (mezi odborná periodika je samozřejmě na mém webu nezařazuji).

Rozhodně vhodně zavedli křížovkáři dva typy křižování – úplné a neúplné:

V novém pohledu na křížovkové úlohy je uplatněno úplné křižování pro křížovky a neúplné pro doplňovačky. Křížovková úloha – kombinace křížovky a doplňovačky (uplatněny jsou oba typy křižování - úplné i neúplné).

 

Podoba zadání každé křížovkové úlohy v novém pojetí nevyžaduje žádný návod na luštění (viz úlohy ke stažení v pdf).  Všechny dosud zveřejněné Křížovkářské kurzy, Návody na luštění, Křížovkářské školy, Jak luštit a jak se všechny tyto články jmenovaly, braly za osnovu vždy starou podobu křížovkářské normy (druh, typ a forma křížovky atd.). Na mém webu (od roku 2017) již žádné tyto staré typy návodů, kurzů nenajdete – nejsou zapotřebí, pokud luštitel ví, že se políčka obrazce vyplňují podle legendy písmeny. Článek 52 Jak luštit křížovkové úlohy se zabývá optimálním postupem předluštitele, jak zdolávat jednotlivé typy křížovkových úloh, ne tedy pravidly odrůd, které nejsou potřeba – pravidla jsou společná pro všechny typy křížovkových úloh, které jsou složeny z různých křížovkových prvků (pdf 5, 52 až 55).

 

Volnočasovou aktivitu milovníků otazníku (křížovky, hádanky a logické úlohy) lze vysledovat v zájmových kroužcích svazu (některé z nich mají již více jak stoletou tradici, článek 67). Předmětem zájmu členů kroužků bylo vždy především luštění, někteří členové se věnovali i tvorbě (někdo musel zajišťovat náplň jednotlivých schůzek, a to především v kategoriích křížovky a hádanky) a po založení svazu v roce 1968 se zapojovali i do svazové činnosti (účast v různých komisích apod.). Největší rozmach milovníků otazníku lze zaznamenat v sedmdesátých letech minulého století (založení nových korespondenčních soutěží -  Česká křížovkářska a hádankářská liga, kde se účastníci zapojovali do autorské, řešitelské a porotenské činnosti atd.). Bohužel po sametové revoluci lze zaznamenat, že této duševní zábavě tolik pšenka nekvete, i když klasickou komerční křížovku (švédku) najdeme v kdejaké tiskovině.

 

Podobu křížovky určuje Odborná křížovkářská komise (OKK), před založením svazu to byl Redakční sbor. Křížovkářské normě jsou věnovány články 21, 22, 42, 46, 47 ale i články věnované odrůdám ( buňkovka, pdf 22; ornamentovka, článek 33; síťovka, článek 32 aj.). Jak jistě pozorný luštitel zjistil, je odborná stránka křížovkaření a byznys ve střetu zájmu – mým předmětem zájmu není toto nějak komentovat, zajímá mne pouze odborná stránka věci. Potvrzují to rozpory ve svazové normě uváděné v jednotlivých článcích věnovaných konkrétním křížovkovým prvkům a především neuplatnění logiky, i když byla svazem přijata vedle hádanek a křížovek i kategorie „logické úlohy“.

Zpět na přehled článků