Blog

Stavební kameny pro sestavení křížovkové úlohy

Jakákoli křížovková úloha se vždy skládá z jednotlivých křížovkových prvků:

Druh vpisovaného znaku – písmeno, slabika, obrázkový znak aj. včetně střídání znaků

Typ políčka – základní, mozaikové, vícenásobné aj.

Typ síťky – čtyřúhelníková, kosodélníková, šestiúhelníková aj.

Typ rozdělovací značky – silná linka, rozdělovací políčko, aj., jsou i obrazce bez rozdělovacích značek

Typ křižování – úplné, neúplné, řetězové aj. 

Směr vpisování – vodorovně, svisle, vodorovně a svisle, paprskovitě, lomeně aj.

Typ legendy – textová, obrázková, hádanková aj.

Typ tajenky – neskrytá (v legendovaném či nelegendovém směru) a skrytá (k přečtení je nutný jistý „klíč“)

Předpona POLO- - využívá se v případě, když příslušný křížovkový prvek není uplatněn v celé úloze, například polořetězová (do řetězení nejsou zapojeny všechny vpisované výrazy).

 

Pro sestavení křížovkové úlohy můžeme postupovat podobně jako při losování mužstev do skupin pro ME v kopané. Do losovacích košů pak vložíme všechny známé možnosti jednotlivých křížovkových prvků. Příklad možné vylosované kombinace (pdf 68/2): vpisovaný znak – písmeno, políčko - základní, síťka - čtyřúhelníková, rozdělovací značka - absence, křižování - neúplné, legenda - textová, tajenka - skrytá, směr vpisování - vodorovně.

„Vylosované“ křížovkové prvky lze dále rozlišovat. Například legenda textová může být dále jednoslovná, protivková, číselná aj. V případě, že vylosujeme takovou kombinaci, kdyby se křížovková úloha asi nedala sestavit, tak bychom vylosovali jiný křížovkový prvek či jeho variantu.

 

Nutno zde poznamenat, že každý křížovkový prvek na mém webu uvádí jen možnosti pro tvorbu. Nejedná se tedy o taxativní výčet jediné správné tvorby, jak to pojímá svaz. Jak demonstrují příklady ke stažení v pdf, jsou v některých úlohách použity prvky, které svazová norma ani neobsahuje – například:

Obrázkový znak – pdf 6/2; 27/4; 41/3 a 4; 42/3; 43; 72/1 a 2; 73/2.

Úhlopříčný směr vpisování – pdf 1/7; 70/1; 74.

 

Věřím, že autoři najdou při tvorbě vždy optimální podobu křížovkové úlohy a luštitelé nebudou překvapeni, že se v předložené úloze setkají občas s křížovkovým prvkem, který se na luštitelském kolbišti objevil vůbec poprvé. Autoři těchto případných novinek samozřejmě nemusí čekat až to někdo „posvětí“, že je to možná správná tvorba, jak ukazují novinky na mém webu…

Zpět na přehled článků