Blog

Logické úlohy (nevyžadující konkrétní vědomosti - přechod z výrazu legendového na vpisovaný)

Poslední zápis do článku 1. 3. 2021

 

V článku 17 naleznete různé členění legendy. Jedním z typů legendy je tzv. výplňková legenda. Křížovkové úlohy s výplňkovou legendou řadíme mezi úlohy logické. V legendě jsou uvedeny přímo vpisované výrazy, nejedná se tedy o obepisy. Pro snadné a rychlé rozlišení se ustálilo odlišné uvádění těchto výrazů v legendě velkou abecedou. Luštitel není v tomto případě závislý na konkrétních vědomostech (nedostává se prostřednictvím legendového výrazu k výrazu vpisovanému - ten je v legendě již přímo dán).

 

Hlavní charakteristikou (polo)výplňkové křížovkové úlohy je uvádění výplňkových vpisovaných výrazů velkou abecedou a jejich systematické seskupování (abecedně a podle délky, počtu slabik ap.).

 

Různý pohled na výplňkové úlohy - obecně lze chápat (polo)výplňkové úlohy i jako druh pomůcky:

1. Jednoznačné vyplnění všech políček obrazce křížovky

(Kompletní vyplnění obrazce přímo nezávisí na konkrétních vědomostech - přechod z výrazu legendového na vpisovaný; jedná se především o logickou úlohu)

- pdf 6/1 výplňka s neúplným křižováním

- pdf 10/2 úloha s neúplným křižováním - jednosměrka; pdf 11/3 - lomená výplňková vícesměrka; pdf 17/1 a 4 - výplňkové trojsměrky

- pdf 14/1; pdf 21/6 polovýplňkové křížovky aj.

 

2. Polovýplňkové doplňovačky nelze zpravidla zařadit do výše uvedeného bodu 1.

- pdf 19/2 poslední výraz zleva doprava je nutno doluštit pomocí legendového výrazu aj.

 

3. Obtížné (polo)dokreslové výplňkové křížovky (článek 24, pdf 53) mohou mít různou podobu. Jistě stěžejním momentem je nalezení prvního křižování, ze kterého lze dále pokračovat ve vlastním zdolávání předložené úlohy.

 

Obecně lze říci, že polovýplňkové křížovky (pdf 14/1 aj.) slouží dobře začínajícím a nenáročným luštitelům. Takováto úloha může být totiž vždy stoprocentně doluštěna - všechny vpisované znaky v jednotlivých políčkách jsou dány.

Zpět na přehled článků