Blog

Použitý směr vpisování tvoří vždy pojmenování odstavce legendy

Poslední zápis do článku 1. 3. 2021

 

Směr vpisování (článek 10) je uplatněn u všech křížovkových úloh. Z historie je zřejmé, že jako první směr vpisování se objevil směr „vodorovný“ (první doplňovačky kolem roku 1900, článek 22).

Kolem roku 1925 spatřila svět první křížovka. Ta vyžadovala směry vpisování dva, a to „vodorovně“ a „svisle“. Jde o tzv. „standardní“ síťku (dostupný čtverečkovaný papír především pro autory, respektive pro řešitele křížovek - luštění dokreslovek).

Pramatka vícesměrky se poprvé objevila v 80. letech 20. století jako hádanka „osmisměrka“ - jakási vyškrtávačka, vyhledávačka ap. (výroční tisk SČHAK 1984) – podrobněji článek 23. V hádankové podobě vícesměrky (VT 1984) použil autor pojmenování hádanky „osmisměrka“. V  této době byl samozřejmě chybně nastaven počet vyškrtávaných směrů. V čtyřúhelníkové síťce jsou totiž jen čtyři směry vpisovaní (vodorovný, svislý a dva šikmé). Každý směr vpisování má vždy dva smysly zápisu, a to je základní princip této nové luštitelské úlohy. Křížovkáři „povýšili“ tuto úlohu na úlohu křížovkovou (článek 39).    

 

V historii „křížovkaření“ lze zaznamenat i tvorbu „odborného“ názvosloví, které samozřejmě vychází z jazykových pravidel pro tvorbu slov příponami. Ze slovesa „doplňovat“ byla kdysi pojmenovaná doplňovačka, podobně později ze slovesa „křížit“ – křížovka.

 

V roce 1950 se objevila „osovka“ (článek 16) – slova vpisovaná do políček přes středové políčko podle os souměrnosti (odtud tento název), podobně vznikla pojmenování odstředovka a dostředovka.

Postupně vznikaly další názvy křížovkových úloh – buňkovka, síťovka, vlnkovka atd.

 

Jeden směr vpisování je charakteristický pro první otištěnou doplňovačku (vodorovně – článek 22). Samozřejmě, že obrazec lze pootočit o 90°. Pak přejdeme ze směru vodorovného na svislý (pdf 7/1).

Další směry vpisování - příklady:

Buňkovitě – pdf 22/1 a 4;

Kruhovitě – pdf 10/4;

Lomeně – pdf 11;

Paprskovitě (ze středu) – pdf 1/6; 27/2; 28/2; pdf 8 (skupinové křižování – počet paprsků přes středové políčko bývá různý);

Řetízkovitě – pdf 7/2;

Spirálovitě – pdf 7/4; 10/2 a 3;  

Svisle – pdf 1/3; 7/1; 9/3; 13/2;

Vlnkovitě – pdf 10/1;  

Vodorovně – pdf 4 (s hádankovou legendou); 7/3; 9/ 1, 2, 5, 6; 13/1.

 

Použije-li autor k sestavení křížovkové úlohy minimálně dva různé směry vpisování, dochází ke střídání tohoto prvku – podobně jako střídáme různé vpisované znaky, různá políčka, různé typy legend či rozdělovacích značek v téže úloze ap.

Příklady různých směrů vpisování uvádí pdf 29.

 

Pohled do historie vč. vývoje nadpisu – směr vpisování se objeví vždy v pojmenování odstavce legendy:

Vlnkovitě + vodorovně – úloha byla pojmenována jako „vlnkovka“. V případě pootočení obrazce o 90° se směr vodorovný transformuje na svislý. Síťkou je zde čtyřúhelník (autor využívá čtverečkovaný papír) a půlením čtyřúhelníku jednou z úhlopříček získáme celou síťku.

Vlnkovitě + dva sestupné směry - úloha byla pojmenována jako „stupňovka“. Stejně tak se může nazývat i vlnkovka. Zde autor využívá tzv. síťku „schodišťovou“(kosodélníkovvá políčka). V této síťce jsou použity sice tři směry vpisování, ale k vyplnění každého políčka jsou dvě možnosti (legendy). Dokonce by mohla být tato úloha pojmenována, podle toho jak byly o počátku vytvářeny odborné křížovkářské termíny, jako „třísměrná“.

Vodorovně + lomeně – tato první úloha byla označena jako „obvodovka“. Podoba lomené čáry pro lomený směr vpisování se v obrazci pro názornost uvádí (viz kaskádovka, síťovka, obvodovka, odrazovka). „Obvodový“ směr vpisování není to pravé ořechové – týká se to jen vnějšího obrysu (obvodu). V pdf 29/3 je „vypuštěno“ prostřední políčko, protože v něm přeci k žádnému lomenému (obvodovému) směru vpisování nedochází. V případě, že  

tímto políčkem prochází tajenka, bude tato úloha s křižováním úplným – tedy křížovka.

Vodorovně + spirálově – ve spirálové jednosměrce (pdf 7/1 a 10/2 a 3) lze jeden smysl zápisu (například ze středu) nahradit směrem vodorovným či svislým. Sestavená úloha do takovéhoto obrazce má pak dva směry vpisování. Občas se setkáváme s názvy „spirálovka“, ale takto tvořené názvy (jednou podle směru vpisování, jindy podle použitého typu křižovkání – řetězovka či podle tvaru obrazce – hřebenovka aj.) nejsou optimální, jsou to historické názvy. Každá „nová“ úloha vyžaduje s dalším nějak vytvořeným názvem i zase svá pravidla jak to známe z popisu každé slovní hádanky.      

Kruhovitě + paprskovitě – pdf 27/1, luštitel podle obrazce jistě poznal, že se jedná o historickou „ornamentovku“. Samozřejmě, že zde autor kombinuje různé křížovkové prvky (střídání vpisovaných znaků, směrů vpisování a typ křižování).

Pootočením obrazce o 90° získáme často další variantu křížovkové úlohy. 

Zpět na přehled článků