Blog

Historie křížovky – 69 Směr vpisování – dva směry

Podobně jako je písmeno základním stavebním kamenem pro sestavení vpisovaného znaku (článek 9)a následně vpisovaného výrazu, je políčko (článek 11)základním stavebním kamenem pro sestavení obrazce (článek 13), který úzce souvisí se směrem vpisování (článek 10)a typem křižování (úplné či neúplné, článek 14). Každý směr vpisování má dvě možnosti – smysly zápisu (například pro vodorovný směr zleva vpravo a zprava vlevo, článek 53, pdf 7/3). Vícesměrky využívají vždy oba smysly zápisu. Pro nový pohled na křížovkové úlohy je zásadní, že od použitého směru vpisování je vždy odvozeno i pojmenování příslušného odstavce legendy. Jistě není nutné zdůrazňovat, že s tím souvisí i jednoznačně a srozumitelně očíslovaný obrazec. Odpadnou pak kdysi zavedené křížovkové odrůdy.

Nejrozšířenější je kombinace směru vodorovného a svislého v čtyřúhelníkové síťce. Do této síťky byly sestavovány křížovkové úlohy od svého vzniku kolem roku 1925. Jedná se o křížovky (úplné křižování) či o doplňovačky (neúplné křižování).

Příklady možných směru vpisování (autor při při sestavování úlohy nejčastěji kombinuje dva různé směry):

Vodorovný (či svislý – pootočení síťky o 90°) + šikmý (jen jiné grafické znázornění), pdf 14/1; 15/2 (v síťce využity jen dva směry)

Vodorovný + lomený – pdf 21/5

Svislý (či vodorovný – pootočení síťky o 90°) + úhlopříčný – pdf 1/7; pdf 15/2 (v síťce využity jen dva směry)

Svislý + šikmý – pdf 46/3

Svislý + lomený – pdf 12/5

Svislý + buňkovitý – pdf 12/3

Svislý + vlnkovitý – pdf 16/2; 56/6 (jen jiné grafické znázornění)

Svislý + spirálovitý – pdf 16/2; 56/4

Šikmý (pootočení síťky o 90°) + úhlopříčný – pdf 29/2

Kruhovitý + paprskovitý – pdf 14/2; 26/1

Buňkovitý + lomený – pdf 29/1

Buňkovitý + paprskovitý – pdf 12/1

Dva šikmé směry – pdf 18; 21/4; 38/1; 54

Dva obloukovité směry – pdf 19

Dva lomené směry – pdf 24/1, 2 a 4

Dva sestupné směry – pdf 56/3; 65/4

Dva úhlopříčné směry – pdf 56/2; 61/3

 

Ke vpisování využívá autor někdy i oba smysly zápisu (pdf 7/3), v některých případech se jedná jen o jiné grafické znázornění obrazce – klasickou čtyřúhelníkovou síťku lze pootočit o 45° (pdf 21/4), pak vodorovný a svislý směr přejde na dva šikmé směry.

Vedle kombinace dvou různých směrů vpisování lze samozřejmě do úlohy zapojit další křížovkové prvky, jak ostatně ukazují některé úlohy ke stažení v pdf. 

Zpět na přehled článků