Blog

Regulace obtížnosti předkládané úlohy

Poslední zápis do článku 1. 3. 2021

Usnadnit řešiteli luštění křížovkové úlohy lze různým způsobem. V podstatě se to týká všech křížovkových prvků. Protipólem je ztížení křížovkové úlohy, které je určeno náročnějším luštitelům, například sdružení legendy, vypuštění stylistického hodnocení výrazů ap. v Nolčově křížovkářské maturitě (NKM) či jiných náročnějších soutěžích.

Nejběžnějším nadlehčením bývá tzv. „pomůcka“ na konci legendy. I tato pomůcka může mít různou podobu. V případě, že je u takového vpisovaného výrazu v pomůcce uveden i řádek, sloupec ap., může luštitel uvedenou pomůcku při luštění průběžně využívat. Je-li však uveden pouhý abecední seznam některých vpisovaných výrazů, pak to poslouží spíše pro kontrolu celé úlohy (zvláště u rozsáhlejší úlohy).

 

Do nadlehčení úlohy (pomůcka) může být zapojen například:

1. Nadpis

Pdf 7/4 - nadpis PĚTIPÍSMENNÁ JEDNOSMĚRKA luštiteli napovídá, že všechny vyškrtávané výrazy mají pět písmen. Podobně pdf 8/2 a 5 aj.

Často však jen upřesňující nadpis luštitele ubezpečuje, že všechny vpisované výrazy mají jistou délku (pdf 9/3, 4 a 6 aj.).

Rovněž podnadpis lze chápat jako pomůcku. Například pdf 8/1 a 3 prozrazuje autorem použitý druh střídání.

 

2. Obrazec

Vepsané výrazy v obrazci (pdf 4) lze navíc chápat jako návod - způsob luštění úloh s hádankovou legendou. Podobně pdf 2, kde je v zadání úlohy navíc připojena tabulka se všemi vpisovanými znaky.

V případě vícesměrky může být vyškrtrnut nějaký výraz (pdf 6/2 - „OPERAS“).

Pdf 6/1 má již ve výplňce vepsanou sedmičku, což umožňuje luštiteli jednoznačný začátek při vyplňování obrazce. Podobně může být v obrazci křížovky vepsán nějaký výraz.

Obrazec polodokreslovky může mít různou podobu. Stupeň neúplnosti obrysu či rozdělovacích značek lze samozřejmě autorem předkládané úlohy předem zvolit. Například luštitel musí doplnit všechny rozdělovací značky; jako pomůcku lze chápat skutečnost, když je v podnadpisu uvedeno „v obrazci je nutno doplnit rozdělovací (slepá) políčka“. Což znamená, že nejsou použita rozdělovací (silné) linky.

 

3. Legenda

V legendě má autor snad největší příležitost, jak regulovat obtížnost předkládané úlohy - tedy jak křížovkovou úlohu ztížit či naopak nadlehčit.

Pdf 21/7 - v označení odstavců legendy je uvedena délka vpisovaných výrazů.

Legendový výraz mívá různou podobu, vše závisí na tom, komu je úloha určena. „Tutovka“ je například metropole České republiky (legendový výraz) a Praha (vpisovaný výraz), podobně strom plodící žaludy - dub aj. Naopak v polodokreslové křížovce může legendový výraz „hoch“ zavést luštitele na vedlejší kolej - vpisovaným výrazem může být totiž „německé adjektivum“.

V případě tzv. obecného popisu vpisovaného výrazu může připadat v úvahu nespočet možností, například legendové výrazy „rostlina“, „citoslovce“ ap. V těchto případech se jedná vždy o obtížnější legendu.

Výčet shluků s neúplným křižováním bývá často používán u doplňovaček - úlohy s neúplným křižováním (pdf 1/6; 8/1, 5).

Výčet shluků, z kterých jsou sestaveny vpisované výrazy, navíc umožňuje kompletně doluštit celou úlohu (pdf 7/1, 2; 9/3 až 6; 22/4).

U vícesměrky s obrázkovou legendou lze jako pomůcku uvést výčet všech vyškrtávaných výrazů - pak jde o vícesměrku, ve které jsou dány přímo vyškrtávané výrazy (nejsou tedy obepsány).

 

4. Tajenka

Pdf 18 - vepsané heslo Hradec Králové (políčka s heslem mají pak „trojí křižování“),

tečky v tajenkových výrazech navíc dělí výraz na jednotlivá slova (podobně pdf 3; 14/1 a 2).

 

5. Vpisovaný znak

Jako jistou pomůcku lze chápat ve střídavých úlohách, ve kterých se střídají různé druhy vpisovaných znaků, uvedení konkrétního střídání vpisovaných znaků (pdf 20/1 - navíc je zde uvedeno, kolik písmen se vpisuje do mozaikových políček; pdf 8/1).

V případě pdf 10/2 je střídání 3-2-3 určeno předtištěním výrazu HRABALKA v obrazci.

 

6. Křižování

Například v úloze

Nadpis: SEDMIPÍSMENNÁ ŘETĚZOVÁ DOPLŇOVAČKA

Označení odstavce legendy: SPIRÁLOVITĚ DO STŘEDU

lze podnadpisem „poslední dvě písmena vpisovaného výrazu jsou současně prvními písmeny výrazu následujícího“ upřesnit typ řetězového křižování.

Není-li tento podnadpis v zadání uveden, musí ho luštitel odhalit. Jde samozřejmě o určité ztížení.

 

Závěrem zdůrazňuji, že volba druhu pomůcky (nadlehčení) závisí na předpokládaném luštiteli. Především v doplňovačkách nejsou například „obecné“ legendy příliš vhodné. Lepší asi je legendovat místo „savec“ například „samec lvice“ či „velká kočkovitá šelma“ pro vpisovaný výraz „lev“.

Samozřejmě, že by autor měl brát v úvahu i tu skutečnost, že může především zdatnějšího luštitele okrást o tzv. luštitelský zážitek. Konkrétně, že sám odhalil druh střídání vpisovaných znaků, typů políček ap., a to bez nápovědy.

 

Nadlehčení - například místo „písmenná vícesměrka“ uvedeme „pětipísmenná vícesměrka“ (značí, že všechny „vyškrtávané“ výrazy jsou pětipísmenné). Podobně nadlehčujeme křížovkovou úlohu podnadpisem „v mozaikových políčkách jsou tři písmena“, „v podbarvených políčkách jsou dvoupísmenné shluky“, „poslední dvě písmena každého vpisovaného výrazu jsou současně prvními písmeny výrazu následujícího“ (například pro šestipísmennou řetězovou doplňovačku) ap.

Zpět na přehled článků