Blog

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy

Podobně jako je písmeno základním stavebním kamenem pro sestavení vpisovaného znaku (článek 9) a následně vpisovaného výrazu, je políčko (článek 11) základním stavebním kamenem pro sestavení obrazce (článek 13), který úzce souvisí se směrem vpisování (článek 10) a typem křižování (úplné či neúplné, článek 14). Každý směr vpisování má dvě možnosti – smysly zápisu (například pro vodorovný směr zleva vpravo a zprava vlevo, článek 53, pdf 7/3). Vícesměrky využívají vždy oba smysly zápisu. Pro nový pohled na křížovkové úlohy je zásadní, že od použitého směru vpisování je vždy odvozeno i pojmenování příslušného odstavce legendy. Jistě není nutné zdůrazňovat, že s tím souvisí i jednoznačně a srozumitelně očíslovaný obrazec. Odpadnou pak kdysi zavedené křížovkové odrůdy.

S oběma směry vpisování (šikmě a úhlopříčně) se luštitelé setkávají již od začátku 50. let minulého století.

Šikmý směr vpisování – pootočení základní čtyřúhelníkové síťky o 45° (pdf 29/2) používal již Lojza Nolč v Křížovkářské maturitě (tehdy byla tato úloha označena jako „šikmovka“).

Všechny obrazce se základní čtyřúhelníkovou síťkou lze samozřejmě pootočit o 45°a získáme tím dva šikmé směry vpisování. Jedná se jen o jinou variantu téhož obrazce. Smysl to má jen v případě (polo)dokreslových křížovek pro náročnější luštitele. Pokud luštitel nalezne první křižování, ze kterého se dá v luštění dále pokračovat, má vyhráno (pdf 54). Nutno zde poznamenat, že je nutno správně očíslovat obrazec (článek 24). Další příklady: pdf 1/4; 14/1 – jen jiná varianta obrazce; 15/2, 3; 18; 23/2; 38/1 a samozřejmě vícesměrky.

Úhlopříčný směr vpisování byl použit v roce 1957, i když byl tehdy označen nesprávně jako směr šikmý (pdf 56/1). Další příklady včetně kombinace s dalšími směry vpisování: pdf 1/7; 29/2; 56/2; 61/3; 70/1; 74).

V jednotlivých předkládaných úlohách ke stažení jsou možné nejen kombinace v rámci jednoho křížovkového prvku (v tomto článku je řeč o směru vpisování šikmém a úhlopříčném), ale není vyloučena žádná kombinace s dalšími prvky (druh vpisovaného znaku, typ legendy, typ tajenky apod.).

Zpět na přehled článků