Blog

Jazyková a věcná správnost (historie)

Poslední zápis do článku 1. 5. 2021

 

Luštičkáři (hádankáři od začátku 20. století, křížovkáři od „zrození“ křížovky kolem roku 1925) se vždy potýkali s jazykovou stránkou slov a prameny, z kterých jednotlivá slova pro svou tvorbu čerpali.

V popisu jsem celou problematiku čerpání vpisovaných výrazů rozdělil do tří etap (vždy se jedná o prameny jazykové – IJP (ASSČ) vč. dalších jazykových pramenů (PČP, SSJČ, ČSVaS, ASCS aj.) a jiné prameny (především naučné slovníky a encyklopedie aj.):

 

Zrození křížovky kolem roku 1925 až 1959

Jazykové prameny:

PSJČ (devítidílný výkladový slovník, 1935 až 1957).

Slovník jazyka českého (jednodílný výkladový slovník Františka Trávníčka; v roce 1952 vyšlo čtvrté, přepracované a doplněné vydání).

PČP (1957, nový pravopis s ohledem na PSJČ).

Naučné slovníky:

Riegrův slovník naučný (první česká obecná encyklopedie, 1860 až 1874, 11 svazků a 1 svazek doplňků).

Ottův slovník naučný je česká encyklopedie z let 1888 až 1909 (28 dílů). Dlouhých sto let byl největší českou encyklopedií a až někdy v letech 2010 až 2011 ho v počtu hesel překonala česká verze internetové encyklopedie Wikipedie.

Masarykův slovník naučný (Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí, 1925 až 1933).

Nový velký ilustrovaný slovník naučný (encyklopedické dílo z let 1929 až 1934). 

Komenského slovník naučný (1937 až 1938, 10 dílů).

Technický slovník naučný (Teyssler-Kotyška, 1927 až 1949, 17 dílů)

Brehmův život zvířat (1876 až1879 a více dalších vydání)

Křížovkáři využívali z jazykových pramenů především „Trávníčka“. Ze slovníků to byl zase „Otto“ (1904, dvoudílný) popřípadě další díla.

 

Období 1960 až 1989

Jazykové prameny:

PČP (1957, další akademická a školní vydání – přehled nalezneme na internetu).

SSJČ (křížovkáři jej považovali za svou bibli, 1. vydání 1960 až 1971, 2. vydání 1989 - reedice).

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ 1978 a později další tři vydání).

Naučné slovníky:

Příruční slovník naučný (PSN, čtyřsvazková encyklopedie 1962 až 1967).  

Malý encyklopedický slovník A – Ž (1972, jednodílný).

Ilustrovaný encyklopedický slovník (1980 až 1982, třídílný).

Malá československá encyklopedie (MČSE 1984 až 1987, šestidílný).

Slovníky cizích slov (Rejman, Klimeš aj.).

Další naučná díla z různých oborů – Co je co? (3 díly), Jan Hanzák: Světem zvířat; Encyklopedie antiky a Slovník antické kultury; slovníky spisovatelů a slovníky z různých oborů lidské činnosti (sport, botanika, živočichové, hudba, zeměpis atd.). 

 

Rok 1990 až současnost

Jazykové prameny:

Pravidla českého pravopisu (PČP, 1993).

Internetová jazyková příručka (IJP, 2014).

Akademický slovník současné češtiny (ASSČ – výkladový slovník, 2014 zatím zpracováno několik písmena na internetu).

Pokud křížovkář nenalezne konkrétní výraz, tak využívá další jazykové prameny.

Ostatní prameny (všechny další prameny kromě pramenů jazykových):

Jedná se jakýkoliv pramen (nejen slovníky a encyklopedie), a to bez ohledu na rok vydání – nutno však splnit podmínku jazykové a věcné správnosti.

Internetová encyklopedie Wikipedie a ostatní zdroje na internetu – autorům se doporučuje si každý „podezřelý výraz“ zkontrolovat ve více nezávislých zdrojích.

 

Každá z uvedených vývojových etap má své charakteristiky.

První etapa (do roku 1960) je založená na „starém“ pravopisu a začínající tvorbě (první čísla měsíčníku Hádanka a křížovka), kdy vlastně ještě zpočátku nebyla závazná pravidla pro autory křížovek, ale známy byly snad všechny křížovkové prvky, i když nebyly ještě všechny odborně pojmenovány (jak je známe z první svazové normy z roku 1980).

V druhé etapě (do roku 1990) byly křížovkářům známy všechny křížovkové prvky (vpisovaný znak, políčko, křižování, směr vpisování, tajenka, legenda, zadání atd.), v roce 1980 byla vydána první svazová norma. Na trhu byly stálé nové a nové prameny (slovníky, encyklopedie a různá odborná literatura).

Třetí etapa ovlivnila naši duševní zábavu z více hledisek. Na scéně se objevili v luštitelské branži podnikatelé, nastoupil internet (tištěné prameny začínají ustupovat do pozadí) a celé dění začali ovlivňovat ještě více politici.

Články 56 až 63 podrobněji popisují výrazy v křížovkových úlohách.

Zpět na přehled článků