Blog

Směr vpisování určuje pojmenování odstavce legendy

Podobně jako je písmeno základním stavebním kamenem pro sestavení vpisovaného znaku (článek 9)a následně vpisovaného výrazu, je políčko (článek 11)základním stavebním kamenem pro sestavení obrazce (článek 13), který úzce souvisí se směrem vpisování (článek 10)a typem křižování (úplné či neúplné, článek 14). Každý směr vpisování má dvě možnosti – smysly zápisu (například pro vodorovný směr zleva vpravo a zprava vlevo, článek 53, pdf 7/3). Vícesměrky využívají vždy oba smysly zápisu. Pro nový pohled na křížovkové úlohy je zásadní, že od použitého směru vpisování je vždy odvozeno i pojmenování příslušného odstavce legendy. Jistě není nutné zdůrazňovat, že s tím souvisí i jednoznačně a srozumitelně očíslovaný obrazec. Odpadnou pak kdysi zavedené křížovkové odrůdy.

Směr paprskovitý znají luštitelé od roku 1953, a to i s návodem na luštění:

„Do každé buňky osovky, jejíž obrazec je otištěn vedle, se vpisují čtyři tříslabičná slova, mající společnou prostřední slabiku, a to v pořadí jak ukazuje obrázek“.

Poznámka: Tato úloha se skupinovým křižováním byla sestavena do klasické čtyřúhelníkové síťky (pdf 8/1), a to i s připojenou značkou. Jako první úloha, ve které se zapisují výrazy s využitím středového políčka (do středu, od středu a přes střed) byla osovka. Paprskovitý směr vpisování je charakteristický pro úlohy se skupinovým křižováním (odstředovka, dostředovka a osovka). V té době byly tyto úlohy převážně bez tajenky. Zajímavé je, že tato schematická značka nebyla zapracována do první svazové normy v roce 1980. Tuto schematickou značku začal používat opět měsíčník Křen a později i některé další odborné časopisy. Značka zkracuje pojmenování odstavců legendy, týká se to i úhlopříčných variant (pdf 8/2) a samozřejmě se používá i pro různé podoby síťky (trojúhelníkovou, kosodélníkovou aj.). V pdf 70/2 je uvedena šestiúhelníková síťka, kde se výrazy zapisují přes střed (osovka).

 

Paprskovitý směr vpisování se dále využívá ve všech případech, kdy jsou jednotlivá políčka v obrazci uspořádána do kruhové podoby – v úloze jsou pak uplatněny směry:

„paprskovitě“ ze středu (pdf 28/2; 62/4)

„kruhovitě „a „paprskovitě“ (pdf 14/2)

„buňkovitě“ a „paprskovitě“ (pdf 12/1; 26/1; 51/5)

„kruhovitě“, „buňkovitě“ a „paprskovitě“ (pdf 15/4)

Paprskovitý směr je dále v pdf 1/6; 8; 66/3 a 4

Jak demonstrují uvedené příklady, může být v úloze uplatněn jen směr paprskovitý, či tento směr vpisování kombinovat s dalším či dalšími směry.

Zpět na přehled článků