Blog

Vpisované výrazy jsou přímo dány (ne obepsány)

Poslední zápis do článku 1. 4. 2021

 

Podle způsobu obepisu lze rozeznávat tři typy legend (článek 17) – textovou, obrázkovou a výplňkovou.

Ve výplňkových křížovkových úlohách jsou v legendě uvedeny přímo vpisované výrazy, nejedná se tedy o obepisy; pro snadné a rychlé rozlišení se ustálilo odlišné uvádění těchto výrazů velkou abecedou.

Tyto výplňkové křížovkové úlohy řadíme mezi úlohy logické. Luštitel není v tomto případě závislý na konkrétních vědomostech (nedostává se prostřednictvím legendového výrazu k výrazu vpisovanému - ten je v legendě již přímo dán). Navíc může každou výplňkovou úlohu správně celou doluštit i méně zkušený luštitel, a to platí i pro všechny polovýplňkové úlohy, ve kterých lze všechna políčka vyplnit jen podle „výplňkové“ legendy.

Různé typy legend lze vzájemně kombinovat. V případě, že je jedna část výplňková, objeví se v nadpisu předpona POLO- (pdf 14/1; 19/2; 22/3; 23/1; 25/1; 31/2, 3).

V úlohách pdf 1/1, 2, 4 a 7; 2; 14/3; 20/2; 22/1 a 2; 28/3 lze chápat výrazy pro výplňku i jako pomůcku (nadlehčení úlohy).

 

Jistě za povšimnutí je i kdysi zavedený křížovkářský termín VÝPLŇKA  pro výplňkovou křížovku. I když asi vhodnější je v nadpisu uvádět „výplňková křížovka“ či „výplňková doplňovačka“ (rozlišení typu křižování) a navíc v odstavcích legendy uvádět i použité směry vpisování. Porovnejme zavedený odborný termín DOPLŇOVAČKApro křížovkovou úlohu s křižováním neúplným s termínem VÝPLŇKA. Pro doplňovačku nepoužil autor termín „doplňka“ a naproti tomu pro výplňku zase „vyplňovačka“. Jako optimální se jeví používat minimální počet odborných výrazů, abychom luštitele zbytečně nezatěžovali stále novými termíny.

PSJČ definuje heslo „výplňka“ – tištěný vzorec, který se písemně vyplní (pošt.). Jazykové příručky (PSJČ, SSJČ, SSČ a další – nyní především Internetová jazyková příručka, IJP) obsahují některá hesla z naší duševní záliby – doplňovačka, pravěkovka, rébus, šaráda aj. Jistě není nutné odborné křížovkářské a hádankářské termíny, které nejsou obsaženy v jazykových příručkách, doplňovat stylistickým hodnocením. Jedná se vždy o novou „živou“ slovní zásobu. Naopak výrazy z dalších vědních oborů, které nejsou obsaženy v IJP, je asi korektnější blíže specifikovat – „knoflíkáč“ (slangově, srnec s nepatrnými parůžky). Samozřejmě, že i v jazykových pramenech nalezneme různé „otazníky“. Například heslo „daněla“ neobsahuje IJP, v SSJČ je „daněla“ (starší laň daňka) bez stylistického označení a konečně Hubáček: O českých slanzích zařadil toto heslo do mysliveckého slangu.

 

Význam výplňkových (vpisovacích) výrazů nemusí luštitel vždy znát – chybí totiž legendový výraz (obepis). Stejná situace je u číselných křížovek (pdf 5; 8/4, i když v tomto případě uvádějí někteří autoři legendu k některým (zpravidla k méně známým) výrazům.

Naproti tomu se u křížovek slovních (popřípadě výrazových) legenda k vpisovaným znakům (slovo či výraz) zpravidla vždy uvádí, i když je možnost tuto legendu neuvádět (pdf 27/1).

Rovněž by se nemusela uvádět třetí legenda u vícesměrných křížovek (pdf 1/4; 13/5; 15/1). V případě pdf 15/2 a 3 nevyužil autor třetí směr vpisování („zprava vlevo“), i když tyto síťky mají možnost výrazy zapisovat ve třech směrech. 

U vícesměrek se rovněž někdy nevyužívají všechny možné směry vpisování (pdf 7/4 – autor nevyužil vodorovný, svislý a dva šikmé směry, podobně pdf 10; 16). Ale v každém zvoleném směru vpisování využívá autor vždy oba smysly zápisu – proto je první vícesměrka (VT 1984) vlastně čtyřsměrkou a nikoliv osmisměrkou (pdf 3). Podobně nemůže být úloha v pdf 7/4 dvousměrkou, protože autor využil jediný směr vpisování, a to spirálovitý (se dvěma smysly zápisu – do středu a ze středu). Samozřejmě, že pak taková nedůslednost naráží v jiných kapitolách tvorby. Například v pdf 7/3 použil autor také jediný směr vpisování, a to vodorovný. Že jde o jednosměrnou křížovku, je jasné, ale to luštitel ke zdolání úlohy vlastně nepotřebuje. Pojmenování jednotlivých odstavců legendy jednoznačně určuje směr a smysl zápisu vpisovaných výrazů (navíc k tomu přispívá i očíslování obrazce křížovkové úlohy).

Zpět na přehled článků