Blog

Ze zadání (nadpis, legenda a obrazec) jsou zřejmé použité prvky

Poslední zápis do článku 1. 3. 2021

 

Střídání v rámci jednoho křížovkového prvku:

Článek 34 – vpisovaný znak (písmeno, shluk, slabika, výraz, slovo, obrázkový znak, prázdný znak)

Článek 35 – políčko (základní, mozaikové, vícenásobné, atypické, volné, středové, uzlové)

Článek 36 – směr vpisování (vodorovně, svisle, šikmě, buňkovitě, kruhovitě, paprskovitě, řetízkovitě, meandrovitě, spirálovitě, vlnkovitě aj.). Použije-li autor k sestavení křížovkové úlohy minimálně dva různé směry vpisování, dochází ke střídání tohoto prvku – podobně jako střídáme různé vpisované znaky, různá políčka, různé typy legend či rozdělovacích značek v téže úloze ap. 

Článek 37 – typ legendy (textová, obrázková, výplňková; vepsaná, sdružená, zpřeházená, číslovaná, hádanková aj.)

Podobně může autor v rámci tajenky využít různé možnosti (tajenka neskrytá, skrytá, tvořená rozdělovacími značkami, síťkou v polomozaikové úloze ap.)

 

Kombinace různých křížovkových prvků:

Pdf  31 uvádí některé kombinace křížovkových prvků. Zde jsou pro autory křížovkových úloh nevyčerpatelné možnosti – vše závisí na nápaditosti autorů. Samozřejmě, že jakýkoliv taxativní výčet „správných“ možností je nemyslitelný.

 

Nutno ale říci, že při střídání vpisovaných znaků a různých typů políček platí dodržení zvoleného systému střídání, pouhá symetrie se za systém nepovažuje. Sem patří například i střídání různých typů políček, ve kterých jsou znaky tajenky ap. Vše se historicky odvíjí od nepřijetí asymetrie v křížovkách. Z převážně komerčních důvodů se asymetrie ale objevuje u křížovek s vepsanou legendou („švédské křížovky“).

Naopak pro volbu směru vpisování a typu legendy má autor volné pole působnosti.

Zpět na přehled článků