Blog

Historie a vývoj naší mateřštiny

Poslední zápis do článku 1. 4. 2021

 

Úvodem tohoto článku zopakuji, že každý vpisovaný výraz musí být doložen nějakým pramenem (jazyková a věcná správnost, blíže články 5 až 8, 25).

Křížovkáři používají k dokládání správnosti:

Normativní jazykové příručky (NJP) – V současné době se ukázalo, že pro posuzování jazykové správnosti výrazů plně postačuje Internetová jazyková příručka (IJP, články 6 a 28). Pro posuzování i věcné správnosti výrazů slouží dále Akademický slovník současné češtiny - ASSČ (nový „SSJČ“ - zatím zpracovaná písmena „A až E“, článek 27). V případě, že IJP a ASSČ příslušné heslo neobsahuje, uplatní se další NJP (PČP, SSČ, SSJČ - článek 6).

Jiné prameny (JP) - Neobsahuje-li vpisovaný výraz (příslušné heslo) žádná NJP, pak pro posouzení jazykové správnosti slouží tzv. jiný pramen (různé naučné slovníky a encyklopedie - viz používané zkratky na tomto webu v článku 1: ASCS, A-Ž, CJC, ČNŽ, ČSVaS, EA, IES, MČSE, PSN aj.). Pokud příslušné heslo obsahuje více jiných pramenů, dává se přednost jazykové podobě „nejmladší“.

Internet (Wikipedie aj.) – autorům se doporučuje ověřit si „podezřelý“ výraz z více zdrojů. To se týká i výrazů z Křížovkářského slovníku (Čálek), i když jednotlivá hesla uvádějí použitý pramen .

 

Z. Sochová, B. Poštolková: Co v slovnících nenajdete (1994) – Tato publikace obsahuje novinky v současné slovní zásobě. Naleznete zde například i heslo „řasenka“ – líčidlo na řasy. Toto heslo neobsahují starší prameny (SSJČ, SSČ, PČP). Samozřejmě, že takováto „živá“ slova jsou pak i zařazena do IJP.

O. Martincová: Nová slova v češtině (Academia, Praha 1998 a 2004) – I tyto přírůstky současné češtiny naleznete většinou v IJP.

 

Na stránkách ASSČ lze nalézt také „nová“ slova z různých zdrojů (tiskoviny, sociální sítě apod.). Některé z nich se třeba jednou dostanou do IJP. Samozřejmě, že jsou pro autory křížovek zatím většinou nepoužitelné, i když pro některá slova lze dohledat i další prameny (například „kamut“, „kiting“).

Jsou to například:

buspruh (vyhrazený jízdní pruh pro MHD),

kamut (cizokrajná obilnina),

kiting (sport, kdy jezdec využívá pro pohyb po nejrůznějším povrchu síly větrného draka),

kontáč (kontejner na odpad),

levaso (levé křídlo v hokeji),

slimky (upnuté džíny),

stromař (arborista) aj.

Zpět na přehled článků